Kadra pedagogiczna

Aleksandra Gałan- Santiago – dyrektor administracyjny przedszkola oraz nauczyciel śpiewu. Ukończyła kierunek Pedagogika o specjalności muzyka z plastyką oraz Zarządzanie i Marketing w Oświacie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest osobą działającą w imieniu pracodawcy, organem nadzoru pedagogicznego, przewodniczącą rady pedagogicznej, wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą; reprezentuje przedszkole  na zewnątrz, organizuje szkolenia. „W pracy z dziećmi najważniejsza jest dla mnie umiejętność dostrzegania wyjątkowości każdego dziecka. Różnorodność jest bogactwem kulturowym i nieschematyczne myślenie pedagoga w procesie nauczania małego dziecka, pozwala wykształcić kreatywność i otwiera szerokie możliwości rozwoju zarówno jednostki jak  i  społeczeństwa.” Interesuje się muzyką, działalnością kulturalną, sztuką oraz turystyką.

 

 

Paulina Pawluk -zastępca Dyrektora Przedszkola oraz  wychowawca w grupie Odkrywców. Posiada wykształcenie magisterskie w zakresie pedagogiki. „Praca z małymi dziećmi i fakt, że przykładamy cegiełkę do ich rozwoju, daje mi dużo satysfakcji”. W wolnych chwilach zajmuje się wolontariatem, prowadzi zajęcia w świetlicy wiejskiej oraz jest członkiem Szlachetnej Paczki.

 

Sabina Olender – Absolwentka wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany z 22 letnim stażem pracy w zawodzie. Najważniejsze jest dla niej to by „wykonywać swoją prace w taki sposób, by dziecko kończące edukację przedszkolną było, na miarę swoich możliwości rozwojowych przygotowane do życia w społeczeństwie i stanowiło wartościowy jego element.” Interesuje się przyrodą, ekologią, turystyką rowerową i kajakową oraz historią Warmii i Mazur, historią średniowiecza , architekturą zieleni.

 

Emilia Skrzypczyńska – wychowawca w grupie Szperaczy, nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na UWM. Obecnie studentka studiów podyplomowych Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna.  Prowadzi zajęcia z dziećmi ze stwierdzonymi dysfunkcjami. Pracuje z dziećmi od trzech lat. „Najważniejsze w pracy z dziećmi jest dla mnie to, aby dziecko dobrze się rozwijało i przede wszystkim dobrze się czuło w przedszkolu.” Najważniejsze motto w pracy: „Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”. W wolnym czasie lubi aktywnie spędzać czas, jeździć na rowerze.

 

 

Ewelina Kozłowska – nauczyciel kontraktowy z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w oświacie. Pomoc do dziecka niepełnosprawnego. Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej. „Bardzo lubię pracę z dziećmi gdyż daje mi dużo satysfakcji i możliwość rozwoju”. Lubi czytać książki oraz spędzać czas na łonie przyrody.

 

Agata Fafińska – nauczyciel współorganizujący kształtowanie dziecka niepełnosprawnego w grupie Pionierzy. Ukończyła licencjat z Pedagogiki o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Obecnie studentka studiów magisterskich z Pedagogiki o specjalności Wczesna Edukacja oraz studiów podyplomowych z Pedagogiki specjalnej o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Pracuje z dziećmi od ponad roku. „Najważniejsze w pracy z dziećmi jest to, by każde z nich czuło się ważne i docenianie.”

 

 

Julita Niesyt – asystent nauczyciela w grupie Pionierzy. W przedszkolu pracuje od 2 lat. Studentka I roku studiów o specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Wyróżnia się optymizmem, pasją i zaangażowaniem w pracę z dziećmi. „gdy przychodzę do pracy i widzę uśmiechnięte buzie Naszych przedszkolaków, to czuję, że to co robię mam sens. Ich sukces jest moim sukcesem”. Lubi podróże, fotografię oraz spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

 

 

Klaudia Szukiełojć – nauczyciel wychowania przedszkolnego, studentka drugiego roku  pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią. „Najważniejszy dla mnie jest uśmiech na twarzy dzieci i wspólnie spędzony czas na zabawie, wygłupach ale także i nauce”. Interesuje się fotografią, komputerami. Lubi zajęcia manualne.

 

 

 

 

Paulina Szwed – nauczyciel wspomagający oraz fitness i gimnastyki. Studentka II roku wychowania fizycznego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie.”Najważniejsze w pracy z dziećmi jest dla mnie szczęście, bezpieczeństwo i uśmiech dziecka.” Interesuje się sportem, kosmetologią i modą.

 
 

 

Elżbieta Mioskowska – asystent nauczyciela w grupie Odkrywcy. Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Pracuje z dziećmi od niedawna i bardzo lubi swoją pracę. Najważniejsze w pracy z dziećmi jest to aby dziecko czuło się szczęśliwe i bezpieczne. Uwielbia fotografię, podróże oraz literaturę powszechną.

 
 
 

 

 

 
 

Beata Szporko – asystent nauczyciela w grupie Szperacze. Absolwentka szkoły medycznej o specjalności opiekun medyczny. Pracuje z dziećmi od niedawna. Praca sprawia dużo radości i stawia nowe wyzwania. „Najważniejsze w pracy z dziećmi jest to aby dzieci były uśmiechnięte oraz fakt, że dokładamy cegiełkę do ich rozwoju daje mi dużo satysfakcji.” Interesuje się sportem, muzyką oraz podróżowaniem.

 

 

 

 

 
 

Pozostali pracownicy

 
 
 

 

 

 

Magdalena Pawłowska – Kadrowa. Absolwentka szkoły średniej o profilu ekonomiczno – administracyjnym. W zawodzie pracuje od ponad 8 lat. „Moim celem jest połączyć pracę zawodową z pasją. Chcę, by praca dawała mi satysfakcję. Praca w przedszkolu pozwala połączyć mi świat cyferek, liczb i tabelek z przyjemnością i radością, którą niosą dzieci na co dzień. Największą nagrodą za pracę jest uśmiech dziecka. ”

 
 
 

 

 

 

Milena Wendzich -Kucharka. W przedszkolu pracuje od niedawna. Ma doświadczenie w gastronomii. „Gotowanie od zawsze było moją pasją , mam bogatą wyobraźnię i pomysłowość. Skrupulatność i wielozadaniowość to moja mocna strona. Kiedy gotuje wkładam w to całe serce.””

 
 
 

 

 

 

Jolanta Gerdan -Kucharka. W przedszkolu pracuje od niedawna. Ma doświadczenie w gastronomii.